این یک پروژه سادست که فعلا امکانات زیر را داراست:

  1. بازگردانی اطلاعات پایه ای یک سایت مثل رنکینگ ، آی پی و ... (مثل talaredanesh.ir)
  2. درصورتی که جمله شما یک جمله ریاضی تشخیص داده شود محاسباتی روی آن انجام میدهد.(مثل 2-3+4)